Biserica este una dintre cele mai frumoase și bine conservate biserici din lemn din Maramureș.

Prima biserică, conform documentelor vremii, a fost ridicată aici în anul 1604. Experții în arhitectura maramureșeană veche susțin că biserica este ridicată înainte de secolul al XV-lea, deoarece bisericile maramureșene din lemn construite după secolul al XV-lea au, în general, altarul în cinci laturi și o formă arhitecturală mai avansată.

Biserica Sfânta Paraschiva este un exemplu clasic de arhitectură maramureșeană cu acoperiș dublu, turn cu trei clopote și ferestre la două niveluri.

Prezența hramului „Sf. Cuvioasa Paraschiva” la biserica din Poienile Izei se explică prin aceea că între Maramures si Moldova a existat o strânsă legătură istorică, națională, culturală și spirituală, iar în urma aducerii moaștelor Cuvioasei Paraschiva la Iași, au dorit să se pună sub ocrotirea ei și creștinii acestor meleaguri.

Pictura bisericii din Poienile Izei, executată în 1794 de către un zugrav localnic, este realizată într-un stil eclectic, în care se combină reminiscențe tradiționale cu elemente inovatoare ce aparțin limbajului epocii. Programul iconografic este, în linii generale, cel caracteristic bisericilor maramureșene.

Altarul este cel mai înalt loc în biserică și adună în sine simbolistica centrului lumii. Pe sfânta masă se găsește chivotul, pe care, din construcție, se află o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul. Pe boltă este reprezentat Duhul Sfânt în chip de porumbel. 

Biserica „Sf. Cuvioasă Paraschiva” din Poienile Izei are un patrimoniu bogat, constând în clopote, icoane, cărți și obiecte de cult.

Lasă un mesaj